default
Заседание на Специализирана комисия „Правни въпроси“ към БАСЕЛ

Заседание на Специализирана комисия „Правни въпроси“ към БАСЕЛ

Фев. 09, 2023

На 09.02.2023 г. се проведе заседание на Специализирана комисия „Правни въпроси“ към БАСЕЛ.
На заседанието чрез виртуална връзка присъстваха г-жа Елена Ватрачка - Шнайдер Електрик България ЕООД (Председател на СК), г-жа Златина Рангелова - Телетек Електроникс ЕАД, г-жа Антоанета Панчева - Телетек Електроникс ЕАД и г-жа Весела Димитрова - Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“

В рамките на дискусията бяха набелязани следните проблеми:

  • Изисквания за следване на излишно много инструктажи, документация и протоколи, което генерира много ресурс на време и труд;

  • Процедурите по прекратяване на договорните отношения при освобождаване на служители са твърде сложни;

  • Санкциите за неспазване на вътрешните правила не са много адекватно законово регламентирани.

Основна тема на заседанието беше необходимостта от облекчаване на административния поток между работодателя и служителите.
Бяха обсъдени следните подтеми:

  • Реално въвеждане на дигитализация в процесите на проверка и отчитане;

  • Цялостно улеснение в работата с Инспекцията по труда;

  • Дигитално трудово досие;

  • Клаузи за конфиденциалност при напускане на служители.