default
Покажи

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Контакт
https://bica-bg.org

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

Контакт
https://www.bia-bg.com

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Контакт
https://www.bcci.bg

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПО ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНФОРМАТИКА

Контакт
https://bbaeii.webnode.com  

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА - МАШИНОСТРОЕНЕ

Контакт
http://www.bbcmb.org

ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА КАМАРА

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА

Контакт
https://bscc.bg

БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ

Контакт
https://bbba.bg

КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Контакт
https://bds-bg.org/bg

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

Контакт
http://fnts.bg/bg/ 

СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

Контакт
http://ceec.fnts.bg/