default
Покажи

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Контакт
https://bica-bg.org

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (БАИТ)

Kонтакт 
https://www.bait.bg/

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Контакт
https://bds-bg.org/bg

БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Контакт
https://brait.bg/

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

Контакт
https://www.bia-bg.com

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Контакт
https://www.bcci.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИАНМСП)

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР “ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” - ИКЕМ

Контакт
http://www.emic-bg.org/

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО РОБОТИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ (PARAi)

СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

Контакт
http://ceec.fnts.bg/

CAREER SHOW