default

Решения

Решение 768/2008/ЕС – Относно Обща Рамка за Предлагането на Пазара на Продукти и за Отмяна на Решение 93/465/ЕИО 288.66 KB (pdf) Свали
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/537 – относно изисквания за доказване на съответствието на радиочестотни полета от безжични комуникационни устройства, използвани от масовия потребител(30MHz—6GHz), съгласно Директива 1999/5/ЕО 414.81 KB (pdf) Свали

Други

Доклад на ЕК за състоянието на енергийния съюз 1.54 MB (pdf) Свали
Търговско-икономическо съглашение ЕС – Канада (CETA) 2.13 MB (pdf) Свали
Списък на хармонизираните стандарти, свързани с 2014/35/ЕС – LVD 2.18 MB (pdf) Свали
Известие на ЕК: „Синьо ръководство“ за прилагането на правилата на ЕС относно продуктите – 2016г. 2.29 MB (pdf) Свали
Съобщение на ЕК: Комисията очертава пътя за цифровизиране на европейската промишленост – 19 април 2016г. 52.47 KB (pdf) Свали
Съобщение на ЕК: Цифровизиране на европейската промишленост Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар – 19 април 2016г. 785.26 KB (pdf) Свали
СОМ (2012) 582 final – “ По-силна Европейска Индустрия за Растеж и Икономическо Възстановяване“, Брюксел 10.10.2012 г. 198.96 KB (pdf) Свали
Поправка към Регламент (ЕО) 640/2009 на Комисията за Прилагане на Директива 2005/32/ЕО по Отношение на Изискванията за Екопроектиране на Електродвигатели 705.62 KB (pdf) Свали