default
Покажи

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ) ЕАД

Адрес 
бул. Ал. Стамболийски № 55, eт. 1 
1000 София 
Контакт 
Телефон: +359 2 923 69 11
Факс: +359 2 987 06 65
office@baez.bg

www.baez.bg

БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БРТПП)

Адрес 
ул. Войводова № 12 - 14, ет. 1
7000 Русе
Контакт 
Телефон: +359 82 507 606
+359 897 910 986
+40 745 644 577
info@brcci.eu

www.brcci.eu

БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ HOLISTIC

Адрес
ул. Иван Арабаджията № 3
4003 Пловдив 
Контакт
Телефон: +359 882 292 444
info@holistic.bg
Holistic.bg
Legal.holistic.bg
HumanKnowHow.org

ГОТМАР ЕООД

Адрес
ул. Шипка № 3
4190 Съединение

 
Контакт
Телефон: +359 32 600 000
Факс: +359 32 600 018

office@gotmar.com
www.gotmar.com

Адвокатско дружество ДИМИТРОВ, ПЕТРОВ И КО.

Адрес
бул. Тодор Александров № 28, ет. 7
1303 София

 
Контакт
Телефон: +359 2 421 4201

info@dpc.bg
www.dpc.bg

ЕЛ МЕДИА EOOД

Адрес 
бул. България № 58, вхoд С
1680 София 
Контакт 
Телефон: +359 2 4622 001 
Мобилен телефон: +359 879 861 201
el_media@elmedia.net

www.elmedia.net
www.ProfiLand.net

ЗБК БАЛКАН АД

Адрес 
Бизнес център Ивел
ул. Клокотница 2 А, ет. 9, офис 26 
1202 София 
Контакт 
Телефон: +359 2 917 98 60 / 0 700 100 75 
Факс: +359 32 600 018
оffice@zbkbalka.com

www.zbkbalkan.com
 

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА "СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ" ПРИ БАН

Адрес
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 2
1113 София
Контакт
Телефон: +359 2 870 3361, 979 3230

office@ir.bas.bg
www.ir.bas.bg

ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

Адрес
бул. Княз Ал. Дондуков № 13, ет. 3 
1000 София
Контакт
Мобилен телефон: +359 885 187 014

segretario@camcomit.bg
www.camcomit.bg

МАШИНОИНТЕЛЕКТ ЕООД

Адрес
ж.к. Младост 1, бл. 54 А, офис 7
1784 София

 
Контакт
Телефон: +359 2 492 3903

elmach2@gmail.com
www.mbe-bg.com
 

НИДЕРЛАНДСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

Адрес
ул. Уилям Гладстон № 37, ет. 1
1000 София

 

 

Контакт
Мобилен телефон+359 889 808 901
info@dutchchamber.bg
www.dutchchamber.bg

СИМА-МИХОВ ЕООД

Адрес
ул. Цанко Дюстабанов № 27
5650 Априлци
Контакт
Телефон: +359 6958 2213
Факс: +359 6958 2513

sima_mihov@mail.bg
www.sima-mihov.com

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Адрес
ул. Студентска № 1
9010 Варна
Контакт
Телефон: +359 52 383 251

rectorat@tu-varna.bg
www2.tu-varna.bg

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Адрес 
ул. Хаджи Димитър № 4
5300 Габрово
Контакт
Телефон: +359 66 827 219
info@tugab.bg
www.tugab.bg

ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД

Адрес
бул. Акад. Иван Гешов № 104, ет. 5, офис № 9
1612 София

 
Контакт
Телефон: +359 2 818 3838

office@tllmedia.bg
www.tllmedia.bg

ТРАНСЛЕНД ООД - ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Адрес
кв. Манастирски ливади,
ул. Тодор Джебаров, бл. 122, офис № 3
1404 София

 
Контакт 
Телефон: +359 2 958 35 40 / 41, 45, 46

Мобилен телефон: +359 886 290 828
Факс: +359 2 965 09 20
headoffice@transland.bg
www.transland.bg

 

УНГАРО - БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

Адрес
ул. Радай 33/а
1092 Будапеща
Унгария 
 

 

Контакт 
Телефон: +36 (30) 655 9589
kamara@hbcc.eu
www.hbcc.eu
 

ФААК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Адрес
бул. Цар Фердинанд № 3
7000 Русе 
Контакт 
Телефон: +359 82 821 505
faacbulgaria@faacgroup.com
www.faacbulgaria.com
 

ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА И ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА (ФБТИК)

Адрес
бул. Цар Освободител № 8А, ет. 2
1000 София
Контакт
Телефон: +359 2 981 0864, 980 9196

contact@ccifrance-bulgarie.org
www.ccifrance-bulgarie.org