Общи условия за членство

default
Общите условия за членство в БАСЕЛ са регулирани в Устава на асоциацията, Етичния кодекс и Правилата за структурата и размера на годишния членски внос.

Редовни членове на БАСЕЛ могат да бъдат всички компании от електротехническата и електронната индустрия, както и такива от съпътстващи сектори.

Асоциирани членове на БАСЕЛ могат да бъдат физически лица, научно-изследователски институти, образователни институции, финансови институции, държавни и общински учреждения и компании от други сектори, които проявяват интерес към сътрудничество с електроиндустрията.

Заявлението за членство подлежи на одобрение от Управителния съвет на БАСЕЛ.
Устав 396.34 KB (pdf) Свали
Етичен кодекс 496.88 KB (pdf) Свали
Правила за структурата и размера на годишния членски внос 232.18 KB (pdf) Свали
Заявление за членство 69.58 KB (docx) Свали