Бизнес информация

default
Информацията – инструмент за постигане на цели

Информацията – инструмент за постигане на цели

Своевременното осигуряване на актуална и точна бизнес информация дава значително конкурентно предимство при вземане на решения и планиране от страна на фирмения мениджмънт.

БАСЕЛ разполага с достъп до богата база данни и комуникационни канали за придобиване на релевантна, достоверна и значима за фирмите от сектора информация.

БАСЕЛ предоставя актуални статистически данни за тенденциите в българската електроиндустрия, информация за действащото техническо законодателство, както и за обсъждани законопроекти и очаквани промени.