Регионални представители

default
Атанас Танчев
Атанас Танчев
Регионален представител за Област Пловдив
ФИЛКАБ АД
инж. Георги Стоянов
инж. Георги Стоянов
Регионален представител за Област Сливен
ДИНАМО СЛИВЕН АД
инж. Димитър Арнаудов
инж. Димитър Арнаудов
Регионален представител за Област Добрич
ЕЛПРОМ-ЕМЗ ООД
инж. Благовеста Шинева
инж. Благовеста Шинева
Регионален представител за Област Стара Загора
ЦИЕС ЕООД
инж. Стоимен Горов
инж. Стоимен Горов
Регионален представител за Област Благоевград
ЗИИУ СТАНДАРТ АД
Георги Русев
Георги Русев
Регионален представител за Област Варна
ЕЛСИМ КОМЕРС ООД