Форуми и изложения

default
Бизнес мрежи – обмяна на опит и синергия

Бизнес мрежи – обмяна на опит и синергия

Участието в специализирани в областта на електротехниката и електрониката бизнес форуми и търговски изложения е един от най-ефективните методи за бизнес развитие, защото дават възможност за създаване на бизнес партньорства и двустранно сътрудничество.

В програмата на подобни събития се включват прояви за представяне на актуалните тенденции в сектора и се организират съпътстващи мероприятия като семинари и фирмени презентации.

БАСЕЛ предоставя на своите членове широка гама от услуги, свързани с организиране на посещения на изложения в страната и чужбина, както и разкрива възможности за участие в специализирани бизнес форуми.

Изградените тесни контакти с ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) способстват за приоритетно предоставяне на финансово подпомагане от страна на държавата за участие на фирми от българската електроиндустрия в международни изложения.