Бизнес консултации

default
Нови пазари – нови бизнес възможности

Нови пазари – нови бизнес възможности

Навлизането на нови пазари и разработването на нови пазарни ниши е в основата на успешната стратегия за бизнес развитие на всяка компания.

Международната конкуренция и въвеждането на нови продуктови и производствени стандарти прави този процес все по-труден за реализация.

БАСЕЛ разполага със сериозен експертен капацитет, с широка мрежа от бизнес контакти към чуждестранни партньорски организации и търговски камари, както и с познания за най-добрите практики за разработване на чуждестранни пазари, посредством което може да бъде изключително полезен за бизнес развитието на българските компании.