default

Управителен съвет

д-р инж. Димитър Белелиев
д-р инж. Димитър Белелиев
Председател
ЦЕРБ ЕАД
инж. Юлиян Торчанов
инж. Юлиян Торчанов
Зам. председател
ЕЛЕКТРОИНВЕНТ АД
дипл. инж. Сергей Шардин
дипл. инж. Сергей Шардин
Член
АТМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД
инж. Нигохос Хубесерян
инж. Нигохос Хубесерян
Член
ЕЛПРОМ-ЕТ АД
инж. Иво Русев
инж. Иво Русев
Член
СИБЕЛ ООД
инж. Петър Полилеев
инж. Петър Полилеев
Член
ТЕКРА ЕООД
Мариела Маджарова
Мариела Маджарова
Член
ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС ЕАД
Людмил Даскалов
Людмил Даскалов
Член
ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ивелина Николова
Ивелина Николова
Член
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Контролна комисия

инж. Петър Милев
инж. Петър Милев
Председател
ЕМЕ АД
Георги Мутафов
Георги Мутафов
Член
МИКРОМОТОР ООД
Георги Русев
Георги Русев
Член
ЕЛСИМ КОМЕРС ООД

Изпълнителен директор

дипл. инж. Орлин Димитров
дипл. инж. Орлин Димитров
Изпълнителен директор
БАСЕЛ