Контакт

default

Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)

Адрес
пл. Света Неделя 16, етаж 6, офис 10
1000 София
България


Контакт
Т   +359 2 963 3532
М +359 896 778 070
basel@basel.bg
www.basel.bg