Представителство на интереси

default
Политиката – ключов партньор за определяне на рамковите условия

Политиката – ключов партньор за определяне на рамковите условия

БАСЕЛ е винаги на разположение на своите членове като компетентен и твърдо отстояващ интересите им партньор.

В лицето на БАСЕЛ, компаниите от българската електроиндустрия разполагат със силен глас в диалога с представителите на политиката и обществеността.

Асоциацията систематично следи развитието на свързаното със сектора законодателство, участва в различни ведомствени комисии и работни групи и провежда проактивна комуникация с правителството и държавната администрация в защита на интересите на своите членове.

Активното участие на асоциацията в определянето на рамковите условия за правене на бизнес в България дава възможност на сектора и на членовете й да разгърнат максимално своята предприемаческа дейност. По този начин БАСЕЛ създава допълнителна стойност за тях и насърчава цялостното икономическото развитие.