default
ЦИЕС ЕООД предлага възможности за изпитване на защитни маски в собствена лаборатория

ЦИЕС ЕООД предлага възможности за изпитване на защитни маски в собствена лаборатория

Яну. 31, 2023

През 2022 г. „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД изгради и пусна в експлоатация новата си Лаборатория за изпитване на лични предпазни средства.
Като нотифициран орган с номер 1871, ЦИЕС извършва оценяване на съответствието на редица продукти, включително и на лични предпазни средства. Икономическите оператори могат да се възползват от предимството, което ЦИЕС предлага, а именно изпитване и сертификация от едно място.
Дружеството инвестира собствени средства в нова изпитвателна зала и модерно нестандартно оборудване от водещ производител. Така компанията увеличи лабораторния си комплекс, който се състои от общо четири лаборатории.
Инвестицията е значителна, но не приключва с откриването на лабораторията на 25 март 2022 г. По-късно през годината, ЦИЕС допълни оборудването с два нови уреда за изпитване на маски в съотвествие с EN 149:2001+A1:2009. Целта е компанията да може да предложи на производителите на текстилни, медицински и най-вече на респираторни маски, изпитванията, необходими за доказаване на съответствие с европейските норми.
Следващата стъпка е акредитацията на лабораторията. Предстои сериозна подготовка и подаване на документи пред Изпълнителна Агенция „Българска служба за акредитация“.
От ЦИЕС отчетоха, че годината е била успешна и поради факта, че дружеството кандидатства и спечели проект по процедурата за технологична модернизация по Плана за възстановяване и устойчивост. Спечеленото финансирането е за закупуване на модерно лабораторно оборудване за четирите лаборатории на дружеството.