default
Таньо Танев е новият председател на Управителния съвет на БАСЕЛ

Таньо Танев е новият председател на Управителния съвет на БАСЕЛ

Март 08, 2022

На 23.02.2022 г. досегашният председател на УС на БАСЕЛ, Нено Джеврев - законен представител на ГАМАКАБЕЛ АД, внесе заявление за предсрочно прекратяване на мандата му поради възпрепятстване да изпълнява функциите си. На свое заседание от 08.03.2022 г. УС на БАСЕЛ избра за председател Таньо Танев, упълномощен представител на ЦЕРБ ЕАД, а за зам. председател - Иво Русев, законен представител на СИБЕЛ ООД.