default
Среща с Владимир Йолов, областен управител на Шумен

Среща с Владимир Йолов, областен управител на Шумен

Май 23, 2022

На 23.05.2022 г. се проведе среща на изпълнителния директор на БАСЕЛ, Орлин Димитров, с областния управител на Шумен, Владимир Йолов.
В рамките на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с развитието на електроиндустрията в област Шумен, съвместна работа по привличане на инвеститори за индустриалната зона в града, както и бъдещо сътрудничество в рамките на дейности на Клъстер "Черноморска икономическа зона", в който участват областните администрации и общините Варна, Добрич, Русе, Шумен и Разград.