default
Среща с ректора на Университет "Ангел Кънчев", акад. Христо Белоев

Среща с ректора на Университет "Ангел Кънчев", акад. Христо Белоев

Юли 03, 2023

На 03.07.2023 г. се проведе среща на изп. директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров, с ректора на Университет "Ангел Кънчев" в гр. Русе, акад. Христо Белоев. В разговорите взеха участие деканът на Факултета "Електротехника, електроника и автоматика", доц. д-р Вяра Русева, както и всички ръководители на катедри в този факултет.
Бяха обсъдени въпроси и предложения за по-тясно сътрудничество между бизнеса и науката, както и начини за възстановяване на престижа на инженерната професия.