default
Среща на УС на БАСЕЛ с представители на медии

Среща на УС на БАСЕЛ с представители на медии

Ноем. 28, 2023

На 28.11.2023 г. се проведе втората за годината среща на УС на БАСЕЛ с представители на медии. В рамките на събитието бяха обсъдени следните теми:

1. Последствията за българската електроиндустрия поради поредицата от кризи, свързани с военните конфликти, рецесията в Западна Европа и очакваното вдигане на банковите лихви;

2. Проблеми с усвояването на средствата от еврофондовете и ПВУ;

3. Несигурната бизнес среда вследствие на политическия хаос и липсата на стабилност и предвидимост;

4. Изкривяване на пазара на труда от страна на държавните компании;

5. Непоследователната данъчна политика респ. неаргументиран бюджет;

6. Вдигане на минималната заплата с 25% без никакви икономически и пазарни предпоставки;

7. Необходимост от поощряване на българските компании от страна на държавата;

8. Нелоялна конкуренция при внос на кабели от Турция и Северна Македония, които не отговарят на европейските стандарти. Липса на подкрепа и реакция от държавата да се реши въпроса чрез въвеждане на контрол;

9. Липса на кадри поради демографски проблеми;

10. Липса на контрол на всякакви нива и сектори в държавата, поради неглижиране на проблемите, а не тяхното решаване;

11. Неефективно използване на ресурсите в България;

12. Неконкурентни мерки за привличане на инвестиции в България;

13. Компаниите са готови да си плащат данъците, при условие че държавата се грижи да бъдат спазвани правилата от всички;

14. Липсата на политика на държавата в областта на електромобилността;

15. Липсата на ясна визия от страна на държавата за зеления преход;

16. Развитие на зарядна инфраструктура (ЕС осигурява 30 млн. евро за общините) и системи за енергийна ефективност в България.