default
Редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ за 2022 г.

Редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ за 2022 г.

Апр. 25, 2023

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БАСЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 25.04.2023 г. / вторник / в заседателната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) се проведе редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ за 2022 г. В заседанието присъствено и с пълномощно взеха участие 24 от редовните членове на Асоциацията. Годишният отчет за дейността и Годишният финансов отчет за 2022 г., както и доклад на Контролната комисия бяха приети с пълно единодушие. Членовете на УС на БАСЕЛ бяха освободени от отговорност за дейността им през 2022 г. Към насоките и програмата за дейността през 2023 г. бяха добавени мерки за подпомагане на участието на фирмите в търговски изложения в България и чужбина. Предложеният бюджет за 2023 г. беше единодушно приет. Гласувана беше и промяна в седалището и адреса на управление на Асоциацията.
 
В рамките на заседанието на ОС на БАСЕЛ бяха представени презентации за напредъка в прилагането на инструментите за управление на БАСЕЛ за периода 2019-2022 г. (дипл. инж. Орлин Димитров – Изп. директор на БАСЕЛ), както и за възможности за финансиране и подкрепа за развитие на бизнеса (Владимир Томов – Съвет за инвестиции към БТПП).      Бизнес консултантът Калоян Кирилов представи информация по темата: „Как да продам фирмата си ?" / "Кой ще наследи бизнеса ми ?“ и подари на всички присъстващи комплект книги. Три нови фирми-членове на БАСЕЛ имаха възможност да представят своята дейност: Лайт Констръкшън ООД, Елин Инженеринг ООД и Скутарион ООД.