default
Проф. д-р Драгомир Пламенов е новият Ректор на ТУ - Варна

Проф. д-р Драгомир Пламенов е новият Ректор на ТУ - Варна

Юни 26, 2023

На Общото събрание на ТУ – Варна, провело се на 26 юни 2023 г., академичната общност от преподаватели, представители на студентите, докторантите и администрацията избра новия ректор на висшето училище с мандат 2023-2027 г. – проф. д-р Драгомир Пламенов.

Новият ректор спечели изборите с мнозинство от 96 гласа. Другият кандидат доц. д-р инж. Сергей Белчев получи 72 гласа.

До момента проф. Пламенов заемаше длъжността ръководител на катедра „Растениевъдство“ в Машинно-технологичен факултет“ на ТУ – Варна. Встъпва в мандата си на 47 години. Възпитаник е на Технически университет – Варна и е магистър по право и магистър по екология, с над 20 годишен преподавателски и научен опит в областта на аграрните и екологичните науки и законодателство.

Той представи пред академичната общност детайлно мандатната си програма с акцент върху прозрачно, колективно управление и сподели, че за начинанията в живота си се вдъхновява от латинската сентенция: „Non sibi, sed omnibus — Не за себе си, а за всички“.