default
Предстои национална конференция „Нулевоенергийните сгради: Бъдещето е сега“,  31 май до 2 юни в Експо център „Флора“ в гр. Бургас

Предстои национална конференция „ Нулевоенергийните сгради: Бъдещето е сега ! “, 31 май - 2 юни 2023 г. в Експо център „ Флора “ в гр. Бургас

31Май


Събитието ще разгледа последните тенденции и нови технологии в областта на енергийната ефективност на сградит


От 31 май до 2 юни в Експо център „Флора“ в Бургас ще се проведе националната конференция "Нулевоенергийните сгради: Бъдещето е сега" с подкрепата на Община Бургас. Организатори на събитието, което ще се излъчва и онлайн, са Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“.
Конференцията има за цел да представи последните тенденции и нови технологии в областта на енергийната ефективност на сградите и възобновяемите енергийни източници. През трите ѝ дни ще се обсъждат важни теми в тази сфера с участието на специалисти от България, Белгия, Нидерландия, Румъния и САЩ.
След официално откриване на 31 май от 13 ч. в своя първи ден конференцията ще се фокусира върху обучителни схеми и образователни възможности в подкрепа на енергийната ефективност в строителството, като ще се представят резултати от анализ на текущото състояние в областта, подготвен от на Камарата на строителите в България. Ще се проведат и редица обучителни и образователни семинари и демонстрации, в които ще се включат и участниците в паралелното изложение на специализирани продукти и технологии.
През втория ден ще бъде поставен акцент върху финансирането на нулевоенергийни сгради и сградно обновяване. Ще се представят добри практики от Европа и САЩ, като по темата специално ще говорят Мередид Еванс от Департамента по енергетика на САЩ, Офис Вашингтон, и Дорин Беуот Румънския съвет за устойчиво развитие, автор на една от най-успешните програми за зелени ипотеки в Европа.
На третия ден ще се обсъжда ролята на местните власти в изпълнението на европейските и национални политики за климат и енергетика, като ключов акцент е възможността за осигуряване на финансиране за изготвяне на общински инвестиционни концепции с помощта на Европейската инвестиционна банка.
Конференцията ще бъде придружена от учебни семинари за проектанти, строителни специалисти, домоуправители и собственици на жилища. В програмата са включени и демонстрации и фирмени представяния на най-новите строителни материали, изделия и технологии.
Организаторите са помисли и за най-малките и са подготвили специална програма за деца с много игри и забавления. Децата ще се потопят в една приказка за „Къщата на бъдещето“ и ще научат как могат да я построят така, че да опазват природата на Земята.

За „ЕнЕфект“
Фондация „Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ е неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 1992 г. в София, България. Чрез интензивното участие в международни и национални инициативи за подобряване на енергийната ефективност „ЕнЕфект“ вече повече от 30 години подкрепя усилията на българските централни и местни власти и частния сектор за устойчиво енергийно развитие. В момента „ЕнЕфект“ действа като секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, а като част от международния консорциум EEE („Еконолер“ – „ЕнЕфект‘ – „Елана“) управлява българския Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, създаден с подкрепата на Глобалния екологичен фонд, Световната банка и българското правителство.

За „ЕкоЕнергия“
Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ е сдружение с нестопанска цел на български общини за взаимна помощ и съвместни действия при формирането на местните политики за ефективно използване на традиционни и алтернативни енергийни ресурси и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности за устойчиво развитие на общините. Създадена е като доброволно неформално сдружение на общини с идеална цел през 1997 г. по инициатива на кметовете на 23 общини, като нейните първи стъпки са подпомогнати от Американската агенция за международно развитие.  Още от създаването ѝ дейността на „ЕкоЕнергия“ се координира от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.