default
Почина проф. Енчо Попов

Почина проф. Енчо Попов

Яну. 05, 2023

На 5 януари 2023 г. почина проф. Енчо Попов, изтъкнат български изобретател в сферата на електротехниката. Проф. Енчо Попов е дългогодишен член на БАСЕЛ.
Роден е на 18 декември 1935 г. в Цар Калоян. Завършва Техническия университет в София, специалност Електрически машини.
Проф. Попов е изтъкнат специалист и изобретател в областта на електротехниката. Работил е като ръководител на научна секция и зам.-директор по научната част в Института по електропромишленост. Създател е на над 100 изобретения. Чрез своите разработки и изобретения проф. Попов разчупи установилите се световни стандарти на 3 процентна внедряемост на изобретенията.
През годините под негово ръководство са създадени мащабни и оригинални разработки в областта на автомобилните алтернатори и стартери, шпинделни и високомоментни двигатели с постоянни магнити за металорежещи машини с цифрово програмно управление, електродвигатели за изчислителната техника, електрокарни двигатели. Работил е в тясно сътрудничество с Института по металознание, технологии и съоръжения "Акад. А. Балевски" - БАН, както и с Техническия университет в София.
На основата на тези разработки са разгръщани крупни производства в системата на електротехническата промишленост, в които са внедрени над 30 процента от изобретенията на проф. Попов. България е извеждана на първо място в света, пред САЩ, Германия и Япония, по производство на шпинделни и високомоментни двигатели.
По негова идея в Института по технология на металите "Акад. А. Балевски" - БАН бе патентовано и произвеждано съоръжението Жетмаг, което намери добър прием в индустрията на САЩ и други страни.
През 1997 г. е вписан в Златната книга на българските изобретатели.
През 2011 г. му е признат патент в САЩ, по който американска фирма купува от България най-мощните алтернатори в света.
За 2012 г. е определен за Изобретател на годината в областта на електрониката и електротехниката.
През 2014 г. е награден с Меча на Кубрат от Клъстера по електромобили за създаден базов патентован електродвигател за електромобили с конкурентни параметри на електродвигателите на водещите фирми в света.
През 2016 г. с Указ на президента е награден с орден "Стара планина" I степен.

Светла му памет!