default
Новият VX цокъл на Rittal - онлайн събитие от 10:30 ч. 28.08.2024 г.

Новият VX цокъл на Rittal - онлайн събитие от 10:30 ч. 28.03.2024 г.

28Март
Уважаеми фирми - членове на БАСЕЛ, 
Уважаеми партньори и кленти, 
Уважами госпожи и господа, от началото на 2024 г. е в производство новият VX цокъл/основа на Rittal. Освен с висока степен на стабилност, новият VX цокъл/основа се отличава и с изключително удобство за потребителя, с пестене на време и със съвсем нови възможности за конфигуриране на цокъла.
С новата основа свързването в редица се извършва още по-лесно и гъвкаво. Ъгловите елементи и закриващите бленди по широчина са предварително монтирани в новия цокъл/основа, което позволява свързването на VX шкафове в редица, без междини. Предварително конфигурираните части добавят стабилност и улесняват допълнително монтажа на аксесоари, създавайки чисто нови възможности за асемблиране.
Досегашният цокъл се извежда от употреба и производството ще бъде преустановено. Преминаването към новата система ще се извърши до 30 април 2024 г.
 
Най-доброто от всичко – новият VX цокъл/основа е подходящ почти за всяка шкаф система. Той комбинира най-доброто от всички досегашни функции на цокъл/основата в една модулна система, осигурявайки ви повече пространство, по-удобно асемблиране, спестявания на време и допълнителна гъвкавост, въпреки по-малкия брой части.

 
 
На 28 март 2024г. Александър Георгиев - Търговски представител в Ритал ЕООД, ще ви представи Новия VX цокъл по време на официалното му виртуално представяне!