default
КРЪГЛА МАСА „Бизнес и наука в секторите Електроиндустрия и ИКТ. Перспективи и предизвикателства в регион Пловдив“.

КРЪГЛА МАСА „Бизнес и наука в секторите Електроиндустрия и ИКТ. Перспективи и предизвикателства в регион Пловдив“

Май 30, 2024

На 30.05.2024 г. във фабриката на фирма „Шнайдер Електрик България“ в Пловдив се проведе кръгла маса, която събра представители на компании от сферата на електроиндустрията, неправителствени организации, преподаватели от ТУ София – Филиал Пловдив и директори на професионални гимназии в с технически профил. Срещата беше организирана от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и Центъра за компетенции „КВАЗАР“ при Института по роботика на БАН.
В дискусионния панел бяха засегнати теми, свързани с бизнес климата в регион Пловдив и кризата с кадрите. Изпълнителният директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров, повдигна въпроса за по-тясно взаимодействие между бизнеса и университетите и професионалните гимназии.
Като основен проблем беше отбелязан невисокият престиж на инженерните и техническите професии в областта на електрониката и електротехниката. Според представители на образователните институции родителите насочват учениците към модерната в последно време специалност „Програмиране“ подценяват потенциала на електроиндустрията.
Кръглата маса завърши с посещение на производствената база на фирма „Шнайдер Електрик България“.