default
ESG, декарбонизация, въглероден отпечатък.  Kакво стои зад новите термини и как засягат бизнеса ви?

ESG, декарбонизация, въглероден отпечатък. Kакво стои зад новите термини и как засягат бизнеса ви ?

08Септември
Боян Рашев, Управляващ партньор на denkstatt - компанията с най-голям опит в България по темите за зеления преход и прилагането на регулациите, ще говори пред членовете на БАСЕЛ на 8 септември.
denkstatt от 15 години работят с бизнеса по темите на устойчивото развитие, сега наричано по-често зелен преход. Компанията изготвя оценки, доклади и стратегии за добро корпоративно управление, управление на въздействията върху околната среда и общностите. Нейна ключова сила е реалното изпълнение на проекти по въпросите на ESG, декарбонизация, доклади и оценки за въздействие, кръгова икономика. Част е от denkstatt Group – водещ консултант по устойчиво развитие в Европа. Най-вероятно каквото и да предстои на бизнеса в прилагането на регулациите и политиките за устойчиво развитие, denkstatt вече са го правили и знаят как.