default
Д-р инж. Димитър Белелиев: Бизнес форумът „Електроиндустрия 2024“ е платформа за диалог в процеса на трансформация в бранша

Д-р инж. Димитър Белелиев: Бизнес форумът „Електроиндустрия 2024“ е платформа за диалог в процеса на трансформация в бранша

Март 13, 2024

Д-р инж. Димитър Белелиев, председател на УС на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), пред сп. Енерджи ревю

През април тази година БАСЕЛ ще проведе първото издание на бизнес форум за българската електротехническа и електронна индустрия. Какви са амбициите и основните цели на събитието?

През настоящата година БАСЕЛ в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира провеждането на първия по рода си бизнес форум “Електроиндустрия 2024”, който ще събере представители на бранша от цяла България. Българската електроиндустрия има дългогодишни традиции, тя е високотехнологичен отрасъл с водеща позиция в експорта на страната.
Бизнес форумът е платформа за диалог в процеса на трансформация в индустрията и на развитието на индустриалното общество в България. Основните амбиции и цели на събитието са установяване на бизнес контакти, изграждане на партньорства, запознаване с тенденциите в бранша, представяне на нови технологични решения на компании, както и обмяна на опит между фирмите.

С презентации по актуални теми ще се включат 12 лектори. На еднодневното събитие се очакват около 200 представители на фирми от всички сфери на електроиндустрията. Използвам повода да поканя желаещите да се запознаят с перспективите, развитието и предизвикателствата пред българската електроиндустрия да се включат в нашето събитие, което ще се проведе на 11 април 2024 г. в Хотел София Балкан Палас.

Тематичната програма на “Електроиндустрия 2024” е организирана в четири основни панела: Дигитална трансформация, Зелен преход, Електромобилност и Добри международни практики в сектора. Коментирайте значението и как и доколко тези нови концепции и технологии навлизат в секторите електротехника и електроника в България?

Дигиталната трансформация е изключително актуална тема не само за електроиндустрията, а за всички преработващи индустрии. Тя обхваща всички сфери на нашия живот и е от решаващо значение за бъдещия успех на българския бизнес. Със своите продукти и системни решения българската електроиндустрия създава връзката между хардуера и софтуера, респективно между аналоговия и цифровия свят, като по този начин създава основата за нови цифрови бизнес модели. Основните предпоставки за това са достъп до данни, използване на технологии за управление на данни, като например изкуствен интелект, подходяща индустриална цифрова инфраструктура (5G и широколентов достъп), микроелектроника и киберсигурност.

Европейската зелена сделка има за цел да осигури по-добър, по-устойчив и по-здравословен живот за нас и бъдещите поколения. За постигането на тази цел са планирани 47 индивидуални мерки по различни теми: климатична неутралност, декарбонизация на енергийните системи, намаляване на климатичния отпечатък, дигитализация на индустрията, ограничаване на замърсяването на въздуха, водата и почвите, редуциране на емисиите в транспорта и др. Планът за преминаване към “зелена икономика” има за цел да укрепи индустрията с нулево нетно потребление (т.е. въглерод неутралната индустрия) и да подпомогне бързия преход към климатична неутралност. Ролята на електроиндустрията е изключително важна при реализирането на всички мерки, респективно при решаването на тези проблеми.

За да бъде въздухът по-чист, България се нуждае от щадяща климата мобилност. Транспортният сектор генерира около една пета от емисиите на парникови газове, затова страната се нуждае от инвестиции в пътнотранспортна инфраструктура в електромобилността. Една от мерките за намаляване на емисиите на парникови газове в транспорта е изграждането на зарядни станции за електрически автомобили, в което дейно участие ще вземат компаниите от електроиндустрията. До 5 години в България трябва да бъдат изградени 10 000 зарядни станции. В интегрирания енергиен и климатичен план България очаква дял на електрическите превозни средства в автомобилния транспорт от над 5 процента до 2030 г.
На бизнес форума ще бъдат представени и успешни примери от чуждестранни компании от електроиндустрията при решаването на технологични задачи.

В рамките на бизнес форума ще бъдат връчени и годишните Награди на БАСЕЛ за 2023 г. Разкажете ни повече за инициативата.

През 2023 г. бяха учредени престижните годишни награди на БАСЕЛ. Инициативата е да бъдат отличени изключителни постижения на компании от бранша “Електротехника и електроника”. Освен това награди получават организации и личности с принос за развитието на асоциацията и електроиндустрията в България.

Наградите ще се връчат в следните пет категории: за изключителни постижения, обществено отговорна компания, партньорска организация, журналистически принос и институционален принос. Официалната церемония по връчване на наградите ще се проведе в рамките на бизнес форума на 11 април 2024 г. Членството в БАСЕЛ не е условие за номиниране, така че призоваваме в конкурса да вземат участие всички компании от българската електроиндустрия, които са постигнали значими постижения в своята дейност през 2023 г.

Източник на статията: TLL Media, БАСЕЛ