default
Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, 11.04.2024 г., зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, 11.04.2024 г., зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

11Април


Уважами дами и господа, 


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), организират Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, който ще се проведе на 11 април 2024 г. в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София.

Като отрасъл с история и традиции в българската икономика, представляващ всички аспекти на електротехническата, електронната и съпътстващите индустрии, секторът е високотехнологичен, с богато и динамично портфолио и сериозен принос към технологичния напредък и експортния потенциал на България. За последните години се наблюдава трикратно увеличение на обема на производството в този бранш, което съставлява 10 % от цялата българска преработваща индустрия. По отношение на генерирания износ, секторът е на първо място с дял от 11% от общия износ на България.

Събитието на 11 април 2024 г. е ориентирано към малките и средните предприятия и възможностите за тяхното технологично развитие и ще предложи платформа за обмен на опит, новости и добри практики. Утвърдени български и чуждестранни лектори и панелисти, с водещи позиции в областта на дигиталната трансформация, зеления преход и електромобилността, ще представят иновациите и ползата от имплементирането им в тези области на икономиката.

Участниците в дискусионните панели „Дигитална трансформация“, „Зелен преход“, „Електромобилност“ и „Успешни примери от електроиндустрията в международен план“ ще запознаят всички присъстващи със свързаността на всеки един производствен процес с електроиндустрията и ползите, които тя може да предостави в развитието и модернизирането на предприятията и повишаването на тяхната конкурентоспособност в световен мащаб.

Предвидените във втората част на форума двустранни бизнес срещи и нетуъркинг ще предоставят оптимална възможност за установяване на добри партньорства за взаимноизгоден бизнес с фирми от Европа и региона на Балканския полуостров, както и с представители на търговско-икономическите секции към чуждестранните посолства в България.

С настоящото имам удоволствието да Ви поканя на предстоящия Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, който ще се проведе на 11.04.2024 г. от 10.00 ч., в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел Шератон), гр. София. При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 08 април 2024 г.
 

  • За допълнителна информация може да се обръщате към Томислав Атанасов, тел.: 02 / 940 79 83 и Николина Георгиева, тел.: 02 / 940 79 77.


Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021–2027 г., по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА 296.16 KB (docx) Свали