default
Българо-словенски бизнес форум с двустранни срещи, 27.02.2024 г., зала „Роял“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

Българо-словенски бизнес форум с двустранни срещи, 27.02.2024 г., зала „Роял“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

27Февруари

Уважаеми фирми - членове на БАСЕЛ, 
Уважаеми партньори на БАСЕЛ,
Уважами дами и господа, 


По покана на Президента на Република България, Румен Радев, в периода 26-28 февруари на държавно посещение у нас пристига г-жа Наташа Пирц Мусар, Президент на Република Словения. Тя ще бъде придружена от над 30 представители на правителството, фирми от различни сектори на словенската икономика, местни бизнес организации и др.

Република Словения се присъединява към Европейския съюз през 2004 г. и приема еврото в началото на 2007 г., което допринася за големия икономически растеж на страната. Сегашният брутен вътрешен продукт на глава от населението е 84%, което е средното ниво за ЕС. Въпреки че преминава през сложен и рисков път, Словения успешно се интегрира икономически с Европа и сега е най-богатата страна от бившите югославски републики. Почти 2/3 от работоспособното население е заето в сферата на услугите и почти 1/3 в промишлеността и строителството.

Възползвайки се от предизвикателствата на това посещение, традиционните контакти и сътрудничество със словенския бизнес, както и от по-широките възможности за износ на български стоки и услуги на този пазар, на 27 февруари 2024 г. в гр. София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в партньорство със Spirit Словения, организират Българо-словенски бизнес форум с двустранни срещи между представителите на бизнеса от двете страни.

Очаква се в бизнес делегацията от Словения да бъдат включени фирми от следните сектори на икономиката – автомобилна индустрия, отбрана, енергетика, информационни и комуникационни технологии – изкуствен интелект (AI), космически изследвания и технологии, космонавтика и др.

Целта на бизнес форума е създаване на преки бизнес контакти между фирмите от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на бизнес средите и търсене на възможности за съвместни действия за успешно представяне в Европейския съюз и по възможност в трети страни. Като краен резултат, очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и Словения, както и стимулиране на съвместната търговия и инвестиции.

С настоящото имам удоволствието да Ви поканя на предстоящия Българо-словенски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, който ще се проведе на 27.02.2024 г. от 15.30 ч., в зала „Роял“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел Шератон), гр. София


При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 23 февруари 2024 г. Програмата на събитието ще бъде изпратена допълнително на регистрираните участници в събитието.
За допълнителна информация може да се обръщате към Николина Георгиева, тел.: 02 / 940 79 77.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021–2027 г., по който ИАНМСП е институционален бенефициент.Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
ул. Леге № 2-4, София 1000, България
Уебсайт
: www.sme.government.bg