default
Заседание на УС на БАСЕЛ

Заседание на УС на БАСЕЛ

Авг. 31, 2023
На 31.08.2023 г. във фабриката на Телетек Електроникс ЕАД се проведе заседание на УС на БАСЕЛ. След деловата част участниците в заседанието имаха възможност да се запознаят със структурата и дейността на компанията, както и да разгледат офисите и производствените помещения.