default
XVI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие 05 - 07.10.2023 г. в Несебъ

XVI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие 05 - 07.10.2023 г. в Несебър

05Октомври

Най-голямата конференция на Балканите

Конференцията е най – големият ежегоден форум по транспортна инфраструктура на Балканския полуостров. Основна цел на организаторите е да създадат устойчива връзка администрация – наука – бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит, ноу-хау и технологии между участниците.

В последните 16 години Конференцията, поставяйки най – актуалните проблеми, си извоюва правото да променя дневния ред в сектора.

Тази година за първи път сборника на Конференцията ще бъде публикуван като отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в в Web of Science (CPCI) и др.

През 2023 г. ще бъдат разгледани най – сериозните предизвикателства в процеса по проектиране, строителство и управление на транспортната инфраструктура.

С основен акцент върху :

  • Пътна Безопасност

  • Дигитализация и изкуствен интелект

  • Стратегическа инфраструктура

  • Рециклирани строителни материали и екология

  • Технологии

  • Нормативни документи

  • Геотехника
     

Повече информация относно: Защо да участвате, За конференцията, Регистрация, Програма, Партньори, може да намерите на следния линк: http://conferenceroad.bg/

Организатор:  Институт по транспортна инфраструктура