default
Среща с проф. Бохос Апрахамян, декан на Електротехническия факултет на ТУ ВАРНА

Среща с проф. Бохос Апрахамян, декан на Електротехническия факултет на ТУ ВАРНА

Май 26, 2022

На 26.05.2022 г. се проведе среща на изпълнителния директор на БАСЕЛ, Орлин Димитров, с декана на Електротехническия факултет на ТУ ВАРНА, проф. Бохос Апрахамян.
Бяха обсъдени възможности за реализиране на съвместни проекти чрез Научно-изследователския институт към ТУ ВАРНА, участие на БАСЕЛ в изданията на Международната конференция за електрически машини, задвижвания и енергийни системи ELMA, както и в международен симпозиум по електрически апарати и технологии SIELA. 
Проф. Апрахамян изрази готовност за бъдещо по-тясно сътрудничество между БАСЕЛ и ТУ ВАРНА и като първа стъпка предложи да се организира анкета сред фирмите от електроиндустрията за събиране на данни за необходимостта от квалифицирани кадри - силнотокови инженери от различни специалности. 
На 14.10.2022 г. се навършват 60 години от основаването на ТУ ВАРНА.