default
Среща на представители от фирма 4С4 Груп с Изпълнителния директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров и г-н Владимир Томов, Председател на Съвета за инвестиции към БТПП

Среща на представители от фирма 4С4 Груп с Изпълнителния директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров и г-н Владимир Томов, Председател на Съвета за инвестиции към БТПП

Апр. 04, 2023
На 04.04.2023 г. в офиса на фирма 4С4 Груп се проведе среща на Изпънителния директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров, с ръководството на компанията в лицето на г-н Иван Бакалов и г-н Васил Костурков, участие взе и г-н Владимир Томов, Председател на Съвета за инвестиции към Българска търговско-промишлена палата (БТПП).
Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областта на популяризирането на новия бранд на компанията, разработването на нови пазари, както и представяне на нови продукти и финансови услуги
.