default
Среща на представители на БАСЕЛ с г-н Росен Христов, министър на енергетиката на Рeпублика България

Среща на представители на БАСЕЛ с г-н Росен Христов, министър на енергетиката на Рeпублика България

Май 23, 2023

Уважаеми членове на БАСЕЛ,

На 23.05.2023 г. се проведе среща на представители на БАСЕЛ с г-н Росен Христов, министър на енергетиката на Република България. От асоциацията в срещата взеха участие д-р инж. Димитър Белелиев, председател на УС, и дипл. инж. Орлин Димитров, изпълнителен директор.

В разговора бяха засегнати следните теми:

  • участие на български фирми в енергийни проекти и програми по НПВУ;

  • добри практики за ефективно използване на електроенергия от страна на компаниите (net-metering);

  • лобиране за защита на национални политики в Европейския парламент в сътрудничество с партньорски организации на БАСЕЛ от други страни от ЕС;

  • възможности за привличане на квалифицирани кадри за електроиндустрията от предстоящите за затваряне ТЕЦ-ове в Маришкия басейн.