default
Среща на Изпълнителния директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров и управителя на фирма НЕДСТАР ЕООД - гр. Смолян, Г-н Недко Пашамов

Среща на Изпълнителния директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров и управителя на фирма НЕДСТАР ЕООД - гр. Смолян, г-н Недко Пашамов

Апр. 20, 2023
Днес, 20.04.2023 г., се проведе съвместна среща в офиса на БАСЕЛ с Изпънителния директор, дипл. инж. Орлин Димитров и управителя на фирма НЕДСТАР ЕООД - гр. Смолян, г-н Недко Пашамов.
В рамките на разговора, инж. Пашамов - експерт по соларни системи, представи актуализирано портфолио на компанията, чийто фокус е насочен към фотоволтаични инсталации. Имахме честта и удоволствието да получим лично от автора, като подарък написаната книга от него „Въведение във фотоволтаиката“. Тя е вид учебник и представлява: Основи и концепции за изграждане на фотоволтаична система. Предназначена е за проектанти и монтажници на фотоволтаични инсталации. 
Срещата бе повод да се обсъдят възможностите за взаимно сътрудничество.
Изпълнителният директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров отправи покана за редовно членство в Асоциацията.