default
Среща на фирми членове на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) с ръководството на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)

Среща на фирми членове на БАСЕЛ с ръководството на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)

Фев. 24, 2023

На 24.02.2023 г. се проведе среща на фирми членове на БАСЕЛ с ръководството на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). От страна на БАСЕЛ в срещата взеха участие изпълнителният директор и представители на фирмите ФИЛКАБ АД, ЦЕРБ ЕАД и ЕМКА АД, а от БАЕЗ – председателят и зам. председателят на УС и директор на дирекция „ Застраховане “.
В рамките на срещата бяха обсъдени следните въпроси:

  • Двете страни поеха ангажимент да изготвят и подпишат споразумение за сътрудничество;
  • БАСЕЛ ще покани представител на БАЕЗ, който да вземе участие в планираната за 2023 г.  Годишна среща на БАСЕЛ;       
  • БАСЕЛ ще публикува на своите канали за комуникация информация за застрахователните продукти, които предлага БАЕЗ;
  • УС на БАСЕЛ ще обсъди изготвянето на писмо - аргументация във връзка с предложение до Министъра на икономиката и индустрията за промяна в Устава на БАЕЗ в посока удължаване на повече от 2 години на срока за Застраховка „ Гаранции “ за компании, спечелили обществени поръчки по ЗОП или такива, сключили договори с чуждестранни контрагенти от ЕС и ЕИО, които изискват гаранция;
  • БАСЕЛ връчи покана за членство на БАЕЗ в Асоциацията.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС 2.02 MB (ppt) Свали