default
Семинар по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 2022

Семинар по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 2022

Юни 09, 2022
На 09.06.2022 г. АИКБ и БАСЕЛ съвместно организираха семинар по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) със следната програма:
  1. Увод;
  2. Насоки на ЕС за здраве и безопасност при работа;
  3. Държавна политика по здраве и безопасност при работа;
  4. Фирмена политика за здраве и безопасност при работа в предприятието;
  5. Безопасна работа по време на пандемията COVID-19 (ISO/ PAS 45005:2020);
  6. Предпазни покрития за лице;
  7. COVID-19 – стандарти;
  8. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
  9. Заключение.
В семинара взеха участие над 30 представители на фирми от електроиндустрията, на които беше издаден сертификат за завършено обучение.