default
Семинар по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Семинар по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Окт. 14, 2021

На 14.10.2021 г. в София със съдействието на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се проведе обучение за работодатели от БАСЕЛ по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство.
Лекторът на семинара, Лазар Ковачки, засегна следните теми:

  • Национално законодателство по ЗБУТ,

  • Инструктажи и обучение,

  • Трудоустрояване,

  • Измервания на ФРС и електробезопасността.

На участниците бяха издадени Удостоверения за завършено обучение по наредба РД-07-2/ 16.12.2009 г. на МТСП.