default
Семинар по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Семинар по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Окт. 14, 2021
На 14.10.2021 г. в София със съдействието на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се проведе обучение за работодатели от БАСЕЛ по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство.
Лекторът на семинара, Лазар Ковачки, засегна следните теми:
  • Национално законодателство по ЗБУТ,
  • Инструктажи и обучение,
  • Трудоустрояване,
  • Измервания на ФРС и електробезопасността.
На участниците бяха издадени Удостоверения за завършено обучение по наредба РД-07-2/ 16.12.2009 г. на МТСП.