default
Провеждане на Общо събрание на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ)

Провеждане на Общо събрание на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ)

Март 08, 2023

На 08.03.2023 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ). БАСЕЛ е член на БРАИТ от 2022 г. и беше представлявана от изпълнителния директор, дипл. инж. Орлин Димитров.
Беше избран нов състав на Управителния съвет и нов председател – Сдружение „ Българска асоциация на софтуерните компании “ (БАСКОМ). Нов изпълнителен директор и представляващ сдружението е г-н Доброслав Димитров.