default
Онлайн среща на представители на УС на БАСЕЛ с Федерацията на френската електротехническа, електронна и комуникационна индустрия

Онлайн среща на представители на УС на БАСЕЛ с Федерацията на френската електротехническа, електронна и комуникационна индустрия

Март 10, 2023


Уважаеми членове на БАСЕЛ,

Днес, 10.03.2023 г., се проведе онлайн среща на представители на УС на БАСЕЛ с Изпълнителния директор на Федерацията на френската електротехническа, електронна и комуникационна индустрия
www.fieec.fr, г-н Беноа Лавен, и с Директора по европейски и цифрови въпроси, г-н Ги Адам. От страна на БАСЕЛ взеха участие г-н Людмил Даскалов (Легранд България EООД), г-н Васил Ников (Шнайдер Електрик ЕООД ), г-н Иво Русев (Сибел ООД) и дипл. инж. Орлин Димитров.
В рамките на разговора беше обменена информация за дейността на двете организации, развитието на електроиндустрията в двете страни, френския бизнес в България, Европейския механизъм за въглеродна корекция по границите (СВАМ).

Бяха набелязани следните възможности за сътрудничество:

  • Съвместно обсъждане и формиране на позиции на Европейско ниво;
  • Реципрочни посещения за създаване на бизнес коопериране и проучване на възможности за инвестиции;
  • Организиране на бизнес контакти при посещения на български компании на френски изложения.