default
Онлайн-среща между изпълнителния директор на БАСЕЛ и представители на Камарата на дигиталната индустрия в Берлин-Брандебург

Онлайн-среща между изпълнителния директор на БАСЕЛ и представители на Камарата на дигиталната индустрия в Берлин-Брандебург

Май 02, 2023
На 02.05.2023 г. се проведе онлайн-среща между изпълнителния директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров, и представителите на Камарата на дигиталната индустрия в Берлин-Брандебург (www.sibb.de)– г-н Рене Еберт, изпълнителен директор, и г-н Владислав Олейник, ръководител проекти Международен бизнес. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областите Дигитализация, Индустрия 4.0 и Електромобилност като се организират съвместни събития, делегации и проекти за стимулиране на обмяната на опит и създаване на бизнес контакти.