default
Общо събрание на БАСЕЛ 2022

Общо събрание на БАСЕЛ 2022

Септ. 08, 2022

На 08.09.2022 г. се проведе Общо събрание на БАСЕЛ, на което беше избран нов състав на Управителния съвет, както следва:

  • АТМ Електроникс ООД, ЕИК 121354341, представлявано от Сергей Евгениевич Шардин,

  • Електроинвент АД, ЕИК 205966361, представлявано от Юлиян Станчев Торчанов,

  • Елпром-ЕТ АД, ЕИК 124505745, представлявано от Нигохос Едуарт Хубесерян,

  • Легранд България ЕООД, ЕИК 203338240, представлявано от Людмил Димитров Даскалов,

  • Сибел ООД, ЕИК 831593026, представлявано от Иво Петров Русев,

  • Текра ЕООД, ЕИК 030432222, представлявано от Петър Стефанов Полилеев,
  • Телетек Електроникс ЕАД, ЕИК 130529900, представлявано от Мариела Димитрова Маджарова,
  • ЦЕРБ ЕАД, ЕИК 831914037, представлявано от Димитър Кирилов Белелиев,

  • Шнайдер Електрик България ЕООД, ЕИК 121587769, представлявано от Васил Ников.