default
 КРЪГЛА МАСА „Бизнес и наука в секторите Електроиндустрия и ИКТ. Перспективи и предизвикателства в регион Стара Загора“

КРЪГЛА МАСА „Бизнес и наука в секторите Електроиндустрия и ИКТ. Перспективи и предизвикателства в регион Стара Загора“

Май 29, 2024

На 29.05.2024 г. в централния офис на фирма „Ел Контрол“ в Стара Загора се проведе кръгла маса, която събра представители на компании от сферата на електроиндустрията, специалисти по привличане на инвестиции от Община Стара Загора, неправителствени организации,  преподаватели от Тракийския университет и директори на учебни заведения, свързани с подготовката на кадри с технически профил. Срещата беше организирана от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Търговско-промишлената палата в Стара Загора и Центъра за компетенции „КВАЗАР“ при Института по роботика на БАН.
В дискусионния панел като основен проблем пред бранша беше очертана кризата с кадрите. Беше отбелязано, че комплексът „Марица изток“ може да се превърне в „банка“ за квалифицирани кадри, които бързо ще бъдат погълнати от пазара на труда в региона. Изпълнителният директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров, призова университетите и професионалните гимназии да откликнат на необходимостта от обучение и преквалификация на технически кадри.
Според зам. ректора на Тракийския университет, доц. Емил Славов, основният проблем е демографският. Няма отговор на въпроса – откъде ще дойдат хората, които да бъдат обучавани в университетите при толкова ниска раждаемост и висока миграция към София и чужбина. Пред Професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора стоят два основни проблема – липса на техническа литература и остаряла база за обучение.
Според директора на Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“, инж. Начо Начев, учениците предпочитат да учат програмиране и рядко проявяват интерес към промишлена електроника. Причината е основно в техните родители, които ги насочват към модерната и доходоносна, според тях, специалност, без да подозират, че промишлената електроника има много по-големи перспективи.
Кръглата маса завърши с посещение на производствената база на фирма „Ел Контрол“.