default
Министерство на иновациите и растежа инициира информационно събитие, посветено на финансирането на високотехнологичните научни изследвания и иновации - от 9:00 до 17:00 ч.,  хотел “Hyatt Regency”, гр. София

Министерство на иновациите и растежа инициира информационно събитие, посветено на финансирането на високотехнологичните научни изследвания и иновации - от 9:00 до 17:00 ч., хотел “Hyatt Regency”, гр. София

29Януари

На 29 януари 2024 г., от 9:00 до 17:00 ч., в хотел “Hyatt Regency”, гр. София,  по инициатива на Министъра на иновациите и растежа – г-жа Милена Стойчева, ще се проведе информационен ден за финансиране на високотехнологични научни изследвания и иновации. Организатор на събитието е Европейският съвет по иновации (ЕСИ). В него участие ще вземат Европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – г-жа Илиана Иванова и Министърът на образованието и науката – проф. Галин Цоков.

Целта е експерти на Европейския съвет по иновации да представят различните направления на програма „Хоризонт Европа“ и да разяснят възможностите за подкрепа на иноваторите и изследователите в дълбоките технологии. На компаниите ще бъде предоставена практическа информация как да направят кандидатурите си успешни. Освен това участниците ще имат възможността да се запознаят с опита на бенефициентите на ЕСИ – Accelerator и Pathfinder.

Европейският съвет по иновации е най-голямата инициатива на Европейската комисия  за подкрепа на иновации през целия жизнен цикъл от научни изследвания в ранен етап до доказване на концепция, трансфер на технологии, финансиране и разрастване на стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Чрез своите три инструмента – Pathfinder, Transition и Accelerator, Съветът предоставя финансиране на научни организации, стартъпи и МСП под формата на грантове и дялово участие/инвестиции, достигащи до 17,5 милиона евро за стартъп бенефициент. Организацията разполага с бюджет от 10,1 млрд. евро за периода 2021-2027 г.

Информационният ден ще се проведе на Английски език.

За повече информация и регистрация: https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-eic-local-info-day-bulgaria-2024-01-29_en