default
Международна конференция по предприемачество - От 11ти до 14ти септември 2023 г. в курортен комплекс „Албена“

Международна конференция по предприемачество - От 11ти до 14ти септември 2023 г. в курортен комплекс „Албена“

11Септември
От 11ти до 14ти септември 2023 г. в курортен комплекс „Албена“ ще се проведе 11-тата международна конференция „Предприемачеството в един предизвикан свят: Ролята на университетите в развитието на предприемачески екосистеми“, чиито организатори са институции и организации, заети с изследването и насърчаването на предприемачеството в България и Европа.
Мисията на конференцията е да срещне на едно място професионалисти в областта на  предприемачеството, представители на изследователската и образователната общност и на бизнеса, за да обменят идеи, научни резултати, мнения, проблеми и добри практики в предприемачеството в отговор на предизвикателствата на нашия променящ се свят.

За повече информация:
Покана за конференцията

Уважаеми предприемачи и мениджъри,

Ако считате, че конференцията ще е полезна за Вас и желаете да участвате, можете да се обърнете за повече информация, вкл. за условията за участници от България, към доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество и ръководител на катедра „Предприемачество“ на УНСС на тел.: +359 888 738 132 или ел. поща:
kkolarov@unwe.bg