default
Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (СВАМ) - онлайн обучение

Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (СВАМ) - онлайн обучение 27.03.2024

27Март

Уважаеми дами и господа, 
Master Events отправя покана за участиеМеханизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (СВАМ)

Изисквания и задължения на предприятията, изготвяне на оценка, срокове и глоби
 

Лектори на обучението:
Милен Райков - CIPP-E, Съдружник, Данъци и Право в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“ 
Михаил Калъпчиев - Мениджър, косвени данъци в „Ърнст и Янг България“
Илина Полонова - Старши консултант, косвени данъци в „Ърнст и Янг България“
Виж повече за лектора тук

Основни теми и програма:
Системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ) е в основата на европейската климатична политика. С настоящата реформа ЕП се стреми да стимулира европейските производители да намалят генерираните емисии и да инвестират в технологии с ниски въглеродни емисии.
Предвид изключително кратките срокове, българските вносители и производители следва да направят оценка на продуктите и суровините, които попадат в обхвата на новите норми. Въпросната оценка е препоръчително да обхваща и възможните данъчни / финансови отражения върху веригите за доставки включително чрез прогнози за потенциалните разходи, както и необходимостта от иновации в сферата на производствените процеси и технологии.

I. Зелена сделка, законодателен пакет “Fit for 55” и въглеродни емисии:

  • Връзка между СВАМ и Системата за търговия с емисии;

  • Цели на ЕС свързани с намаляване на емисиите на парникови газове;

  • Механизъм и основни етапи;

  • Видове емисии, които подлежат на отчетност / въглероден данък.

I. Обхват, специфики, задължения и санкции по CBAM:

  • Засегнати лица по веригата за доставки;

  • Специфични митнически режими / изключения;

  • Мерки през преходния и окончателния период;

  • Препоръчителни стъпки за бизнеса в България.

Програма:
09:00 - 09:30 - Влизане в платформата
09:30 - 10:30 - Учебна сесия 1
10:30 - 10:45 - Почивка
10:45 - 11:45 - Учебна сесия 2
11:45 - 12:30 - Въпроси и отговори.

Такса за участие и регистрация:
140 лв. без ДДС при регистрация до 24 март 2024 г.

Допълнителни отстъпки:
• 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация.

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

При възникнали допълнителни въпроси, може да се свържете с нас на е-мейл: office@masterevents.bg