default
Конференция в София представя най-важното за излизането на редица международни пазари

Конференция в София представя най-важното за излизането на редица международни пазари

22Март
  • Информация за износ и търговия на междунордните пазари с основен фокус Гърция, Виетнам, Израел, Италия и Германия

  • Делегация от Гърция и участници от страна на Германо - гръцката търговска и индустриална камара и Гръцко - италианската търговска камара

  • В2В срещи, презентация на МРРБ за трансгранични програми и съвети от топ експерти ви очакват на 22 март в Гранд Хотел “Милениум София”

ИАНМСП като водещ партньор в проекта Go International (GoInt) по програма за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция - България“ 2014-2020, изпълняван в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и Гръцко-италианската търговска камара организира специално събитие, посветено на възможностите за интернационализация за малки и средни предприятия Go International, което ще се проведе в рамките на финалното събитие по проекта на 22 март 2023 г., 13.00 часа, Гранд хотел „Милениум София“.
Събитието ще представи ценна информация от първа ръка за възможностите за износ към множество пазари от представители на българските посолства в Гърция, Виетнам и Израел, от представители на чужди мисии у нас, както и от представители на редица търговски камари.
В допълнение „Go International“ ще обърне внимание на най-важните въпроси, касаещи интернационализацията на бизнеса и ще даде конкретни отговори на въпросите на МСП относно пътя към чужди пазари.
Очакваме над 150 гости, сред които фирми с интерес към интернационализацията, представители Германо-гръцката търговска и индустриална камара и Гръцко - италианската търговска камара, компании от Гърция и представители на публични организации.
Събитието ще представи възможност за преки В2В срещи, като предварително ще предоставим и списък на регистрираните компании. Участието в събитието е напълно безплатно и достъпно чрез регистрация тук: https://forms.gle/hfzHsEaabSVecJCx9

Работен език на събитието: Английски