default
Конференция RE-Source Southeast 2023

Конференция RE-Source Southeast 2023, 18-19 май 2023 г., Форум Джон Атанасов, София Тех Парк

18Май
RE-Source Southeast е водещото събитие за корпоративно снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа.
Макар че собственото потребление и производството на място все още са преобладаващият избор за корпоративните предприятия от Югоизточна Европа (ЮИЕ), пазарът на PPAs има потенциала да навакса бързо, тъй като първите сделки вече бяха обявени в България, Гърция и Румъния. В цяла Европа високите пазарни цени изкушават производителите на електроенергия да се насочат към краткосрочни PPAs и по-активни стратегии за търговия с енергия с нарастващ акцент върху краткосрочното хеджиране.
Възползва ли се регионът на ЮИЕ от тази тенденция и какви стратегии за ценообразуване и хеджиране на PPAs могат да бъдат приложени, ще бъде ключова тема за обсъждане на 3-тата Конференция RE-Source Southeast, която ще се състои на 18-19 май в София, България.
RE-Source Southeast е най-голямото регионално събитие за снабдяване с ВЕИ, което тази година ще събере на сцената водещите европейски търговци ACT Commodities и Axpo, наред с други, за да предложат ключови пазарни съвети. Лектори, потвърдили участие, от производители на оригинално оборудване (Jinko), дистрибутори (Photomate), опитни разработчици (CWP) и EPC компании (hec solar) ще обсъдят стратегии за възлагане на поръчки, най-добри практики за проверка на качеството и как да се постигне по-добра възвръщаемост на инвестициите за ВЕИ проекти.
Водещи компании ще дадат ярки примери за своите пътища на декарбонизация и за това какво е необходимо, за да се реализира стратегия за нулево нетно потребление в ЮИЕ. Microsoft е сред партньорите на събитието в стремежа си да повиши осведомеността за корпоративното снабдяване с енергия от възобновяеми източници в ЮИЕ, както и за ролята на Зелената таксономия и политиките за ESG за стимулиране на развитието на възобновяемата енергия.
Тъй като ролята на съхранението на енергия става все по-важна и разнообразна, в отделен панел, ще бъдат обсъдени еволюцията на съхранението на енергия, интелигентните мрежи, виртуалните електроцентрали и технологиите за съхранение на енергия с голяма продължителност за решаване на предизвикателството за гъвкавост на мрежата в ЮИЕ.
Национални ВЕИ асоциации и ключови политически фигури ще обсъдят най-новото в развитието на политиката и пазара, а институциите за устойчиво финансиране ще хвърлят светлина върху наличните европейски и национални решения за финансиране.
РЕГИСТРИРАЙТЕ се СЕГА и се възползвайте от 20% отстъпка за ранно записване до 30-ти март

* Събитието е БЕЗПЛАТНО за индустриални консуматори (един представител от компания)