default
вие Конференция на тема: " Нови възможности за бизнеса с Казахстан " , 26.04.2023 г. от 11:00 ч. в БТПП, ет. 1, зала А и онлайн в zoom

Конференция на тема: " Нови възможности за бизнеса с Казахстан " , 26.04.2023 г. от 11:00 ч. в БТПП, ет. 1, зала А и онлайн в zoom

26Април
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата съвместно с екипа на Посолството на Казахстан в София организират конференция на тема: ”Нови възможности за бизнес с Казахстан” на 26 април 2023г. от 11.00 ч. в БТПП, ет. 1, зала А и онлайн в zoom.

В конференцията ще участват представители на национална компания «Казак Инвест», «Казак Туризъм» и Международен финансов център Астана. Ще бъдат разгледани възможностите за бизнес сътрудничество в секторите: туризъм, транспорт, индустрия, търговия и др.

Желаещите да участват в събитието, могат да се регистрират на следния линк, в срок до 25 април 2023г. /вторник/. Участието е безплатно. Работни езици на конференцията са български и руски с осигурен превод.
При наличие на допълнителни въпроси, може да се свързвате с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 02 8117 489, 8117 421 или e-mail: irelations@bcci.bg.

Приложение:
Проекто-програма 187.65 KB (pdf) Свали