default
Интер Експо Център

Интер Експо Център

Май 05, 2023

На 05.05.2023 г. изпълнителният директор на БАСЕЛ, Орлин Димитров, проведе разговори с г-н Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център (ИЕЦ), и с г-жа Ива Герасимова, зам. - управител. Обсъдени бяха възможности за сътрудничество между БАСЕЛ и ИЕЦ. На фирмите от електроиндустрията ще бъде предложено участие в тематични изложения с колективен щанд, както и ще бъде предоставена площ за фирмени представяния и конферентни прояви.