default
Индустрия 4.0 - Онлайн среща с проф. Живка Овчарова, директор на Института за информационен мениджмънт в инженерната дейност към Института за технологии в Карлсруе

Индустрия 4.0 - Онлайн среща с проф. Живка Овчарова, директор на Института за информационен мениджмънт в инженерната дейност към Института за технологии в Карлсруе

07Декември

Темата Индустрия 4.0 е изключително важна за развитието на електроиндустрията не само в България, а и в целия ЕС. Целта на нашата страна е чрез широко въвеждане на дигитализацията в производствените процеси да се създадат предпоставки за модернизиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската икономика. За съжаление провежданите мероприятия по темата засягат твърде общо същността и предимствата на новата европейска индустриална политика.
Търсейки възможности за предоставяне на по-ясна и конкретна информация за Индустрия 4.0 в полза на фирмите членове на БАСЕЛ, установихме контакт с проф. Живка Овчарова, която е директор на Институт за информационен мениджмънт в инженерната дейност към Института за технологии в Карлсруе https://www.imi.kit.edu/english/index.php Г-жа Овчарова един от най-изявените специалисти в областта на Индустрия 4.0 в Германия. Тя бе обявена от специализираното издание „Edition F“ за една от „25-те лидерки на дигиталното бъдеще“ в Германия.
Проф. Овчарова прие предложението за партньорство между БАСЕЛ и ръководения от нея Институт и сподели, че е най-добре да се подходи прагматично към темата, т.е. да организираме онлайн среща на представители на БАСЕЛ с нея, за да представи своя опит в прилагането на Индустрия 4.0 в германски фирми. След това ще бъде предоставена възможност на желаещи фирми членове на БАСЕЛ да се включат в серия от практически мерки за въвеждане на елементи от системата.