default
БАСЕЛ И ПАРА подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство

БАСЕЛ И ПАРА подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство

Март 06, 2023
На 06.03.2023 г. Председателят на УС на БАСЕЛ, д-р инж. Димитър Белелиев, и Зам. председателят на УС на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА), Йонко Чуклев, подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство.
Двете организации ще обединят усилията си и ще си сътрудничат в следните области:
  • Организиране и съвместно участие в работни срещи, комисии, обучения и дискусии;
  • Съвместно кандидатстване по проекти и програми;
  • Координация и изработване на общи становища и позиции по важни за бранша въпроси;
  • Съвместно провеждане и взаимно участие във форуми, конференции, кръгли маси и други инициативи и събития;
  • Организиране на съвместни кампании за постигане на общите цели.